Polityka prywatności magazyn

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Informacje o administratorze danych osobowych:
Magazyn MasterMindPolska jest administratorem danych osobowych zbieranych od użytkowników korzystających z naszych usług. Pełne dane kontaktowe administratora są następujące:
Nazwa: KAMIL DYRTKOWSKI FINANSE
Adres: ul. Słoneczna 57 62-731 Przykona
Adres e-mail: dyrtkowski@gmail.com


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Magazyn MasterMindPolska w celu świadczenia usług, dostarczania treści oraz realizacji zamówień na publikacje lifestylowo-biznesowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika lub konieczność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak prowadzenie działalności wydawniczej i marketingowej.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
Dostarczanie newslettera z najnowszymi artykułami i informacjami o wydarzeniach.
Obsługa zamówień na prenumeratę lub zakupione publikacje.
Analiza statystyczna zachowań użytkowników na stronie w celu poprawy jakości usług i dostosowania treści do indywidualnych preferencji użytkowników.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingowych. Dodatkowo, użytkownik może skorzystać z innych praw przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych:
Magazyn MasterMindPolska gromadzi różne rodzaje danych osobowych od użytkowników, w zależności od celów, dla których są zbierane. Typowe dane osobowe, które mogą być gromadzone, obejmują:
Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Dane związane z zamówieniami, w tym informacje o zakupionych produktach czy usługach oraz dane adresowe do dostawy.
Dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym oraz inne dane zbierane automatycznie podczas korzystania z serwisu.
Magazyn MasterMindPolska gromadzi tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji określonych celów i jest zobowiązana do zapewnienia, że wszystkie gromadzone dane są odpowiednio chronione.
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez Magazyn MasterMindPolska przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, chyba że istnieje inny obowiązujący przepis prawa wymagający dłuższego okresu przechowywania. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, chyba że istnieją inne podstawy prawne do ich dalszego przetwarzania.

Prawa użytkowników:
Użytkownicy Magazyn MasterMindPolska mają szereg praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Obejmują one między innymi:
Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania informacji na temat sposobu ich przetwarzania.
Prawo do poprawiania lub uzupełniania swoich danych osobowych w przypadku ich nieprawidłowości lub niekompletności.
Prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli nie ma dłużej podstawy prawnej do ich przetwarzania.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonych przypadkach.
Prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach, w tym przetwarzania danych w celach marketingowych.
Użytkownik może skorzystać z tych praw, składając odpowiedni wniosek do administratora danych osobowych za pomocą danych kontaktowych podanych w Polityce Prywatności.
Informacje o wykorzystywaniu plików cookies i innych technologii śledzących:
Magazyn MasterMindPolska wykorzystuje pliki cookies i inne technologie śledzące w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz zbierania danych statystycznych o działaniach użytkowników na stronie. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika, które umożliwiają dostosowanie treści serwisu do preferencji użytkownika oraz ułatwiają korzystanie z serwisu.
Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej, w tym blokowanie ich automatycznego zapisywania lub usuwanie już zapisanych plików cookies. Jednakże należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność i wygodę korzystania z serwisu.

Zabezpieczenia danych osobowych:
Magazyn MasterMindPolska podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Wdrożyliśmy odpowiednie procedury, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub zniszczeniem. Nasze środki zabezpieczeń obejmują m.in. szyfrowanie danych, kontrolę dostępu do danych oraz regularne audyty bezpieczeństwa.
Zasady udostępniania danych osobowych osobom trzecim:
Magazyn MasterMindPolska nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika, chyba że jest to konieczne do realizacji określonych celów, o których użytkownik został poinformowany, lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku współpracy z podmiotami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, zapewniamy, że są one odpowiednio zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z naszymi wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Polityka dotycząca treści dla dzieci:
Magazyn MasterMindPolska nie jest adresowana do dzieci poniżej 16. roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób nieletnich bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku, gdy dochodzi do przypadkowego zbierania danych osobowych dziecka, podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu usunięcia takich informacji z naszych systemów. Zachęcamy rodziców i opiekunów do śledzenia aktywności swoich dzieci w Internecie i wspierania ich w korzystaniu z zasobów online w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
Kontakt do administratora danych osobowych:
W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci skorzystania z praw przysługujących użytkownikom związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z administratorem danych osobowych Magazynu MasterMindPolska. Administrator danych jest dostępny pod następującymi danymi kontaktowymi:
Adres e-mail: dyrtkowski@gmail.com
Adres korespondencyjny: ul. Słoneczna 57 62-731 Przykona
Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych będą rozpatrywane z należytą uwagą i odpowiednio przetwarzane przez administratora danych.