Trzecie Polskie Forum Ekonomiczno-Technologiczne w Szwajcarii

Trzecie Polskie Forum Ekonomiczno-Technologiczne w Szwajcarii to inicjatywa mająca na celu umocnienie dwustronnych relacji pomiędzy Polską a Szwajcarią. Wydarzenie to koncentruje się na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie technologii i innowacji, z myślą o przyszłym rozwoju i współpracy gospodarczej obu krajów.

Rozwój Miejski i Trendy Przemysłowe
Forum podejmuje dyskusje na temat nowoczesnej urbanistyki i wpływu technologii na przemysł, podkreślając znaczenie innowacji w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu zasobami miejskimi. Przedstawiane są koncepcje zrównoważonego rozwoju oraz adaptacji przemysłów do nowych warunków rynkowych.

Technologie Przyszłości
Sesje poświęcone są roli sztucznej inteligencji i technologii blockchain w kształtowaniu przyszłości sektorów kluczowych, jak finanse czy zdrowie. Omówione zostają przypadki użycia tych technologii, ich potencjał innowacyjny oraz wyzwania związane z ich integracją w istniejące systemy i procesy biznesowe.

Panele Dyskusyjne
Na forum zaplanowano serie paneli dyskusyjnych, które skupiają się na przyszłości technologii oraz ich wpływie na różne sektory gospodarcze. Udział w nich wezmą eksperci i liderzy branżowi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wizją rozwoju technologicznego. Panele mają na celu wypracowanie praktycznych rekomendacji dla uczestników oraz instytucji zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań.

Geopolityka a Gospodarka
Forum adresuje także tematykę wpływu zmian geopolitycznych na współpracę gospodarczą. Dyskusje koncentrują się na analizie obecnych trendów i przyszłych ryzyk, które mogą wpłynąć na międzynarodowy biznes i inwestycje. Znaczenie stabilności politycznej oraz przewidywalności regulacji prawnych jest kluczowe dla planowania długoterminowych strategii biznesowych.

Sektor Opieki Zdrowotnej i Cyberbezpieczeństwo
Jednym z kluczowych tematów są nowe technologie w sektorze zdrowia oraz wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Omawiane są innowacje w telemedycynie, zarządzaniu danymi pacjentów oraz zabezpieczeniach cyfrowych, które chronią przed cyberatakami. Sesje te podkreślają potrzebę ciągłego doskonalenia systemów ochrony zdrowia i infrastruktury informatycznej w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych.

Forum Ekonomiczno-Technologiczne odbywało się w Kursaal, nowoczesnym centrum konferencyjnym w centrum Berna. Kursaal jest znany ze swojej wysokiej klasy technologii konferencyjnej i elastyczności przestrzeni, co pozwala na organizację różnorodnych wydarzeń. Znajduje się w sercu miasta, co ułatwia dostęp do lokalnych atrakcji i zapewnia uczestnikom wygodę. Centrum to jest idealne do prowadzenia sesji plenarnych, warsztatów oraz spotkań B2B, dzięki czemu wydarzenie mogło przebiegać w profesjonalnych i przystosowanych warunkach. Na zdjęciach możesz zobaczyć wystrój i panoramę miasta.

Networking i Spotkania B2B
Forum oferuje zorganizowane sesje networkingowe i spotkania B2B, które umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z potencjalnymi partnerami biznesowymi i inwestorami. Te interaktywne sesje mają na celu wygenerowanie nowych możliwości współpracy, wymianę pomysłów i strategii, a także rozwijanie międzynarodowych kontaktów w bezpośrednim, skoncentrowanym formacie.

Podsumowanie forum koncentruje się na najważniejszych wnioskach i zaleceniach dla przyszłości, jakie wynikły z dyskusji i warsztatów. Podkreśla się kierunki dalszego rozwoju współpracy Polsko-Szwajcarskiej oraz plany na przyszłe inicjatywy i projekty, które mogą wynikać z podjętych na forum zobowiązań i ustaleń.

Do zobaczenia za rok w BERN.

https://www.gov.pl/web/szwajcaria/iii-polskie-forum-gospodarczo-technologiczne-w-szwajcarii